Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok

Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok Installation on HBO KIA RIO: Gaz-ok

Installation of gas equipment at Kia Rio Installed electronics Stag GoFast, reducer Tomasetto Alaska, installed injectors Hana, balloon torus. on 42l. Gaz Ok Gas OK GBO on car Kiev.

^