Installation of gas equipment on KIA Sorento : Gaz-Ok

Installation of gas equipment on KIA Sorento : Gaz-Ok Installation of gas equipment on KIA Sorento : Gaz-Ok Installation of gas equipment on KIA Sorento : Gaz-Ok Installation of gas equipment on KIA Sorento : Gaz-Ok Installation of gas equipment on KIA Sorento : Gaz-Ok

Installation of gas equipment at Kia Magnetis Kiev. Installed electronics Stag box plus (OBD), reducer KME Silver, nozzles Hana, balloon tor. on 59 liters. Gaz Ok Gas OK GBO for auto Kiev

^